نظرات شما

نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را برای هر چه بهتر کردن این تفسیر برای ما بیان کنید.
این نسخه از تفسیر انوارالقرآن نیاز به نصب هیچ نوع فونت اضافی بر روی سیستم عامل ندارد. تمام نوشته های فارسی و عربی به فونت های موجود بر روی سیستم شما به صورت دستی تبدیل شده است.
از آنجایی که انسان جایز الخطا می باشد اگر ایراد و یا اشکالی در این نسخه از تفسیر مشاهده کردید به ما اعلام دارید تا رفع مشکل شود.

با تشکر
گزارش تخلف
بعدی